AddPlayerClass NL

From SA-MP Wiki

Jump to: navigation, search


AddPlayerClass

Description:

Wanneer je mensen toe wil staan om te spawnen met een specifieke skin met gebruik van het class-selectie scherm is dit de functie die je nodig hebt. Je zal minstens één skin toe moeten voegen voor je gamemode werkt. Mocht je ook meteen een team toe willen voegen aan een skin dan zal AddPlayerClassEx gebruikt moeten worden.


Parameters:
(skin, Float:x, Float:y, Float:z, Float:Angle, wapen1, ammo_wapen1, wapen2, ammo_wapen2, wapen3, ammo_wapen3)
skinDe skin die je wilt toevoegen.
Float:XDe X-coördinaat van de spawn positie.
Float:YDe Y-coördinaat van de spawn positie.
Float:ZDe Z-coördinaat van de spawn positie.
Float:AngleDe kant die de gespawnde speler op moet kijken.
wapen1Eerste wapen voor de speler.
ammo_wapen1Aantal ammunitie voor het eerste wapen.
wapen2Tweede wapen voor de speler.
ammo_wapen2Aantal ammunitie voor het tweede wapen.
wapen3Derde wapen voor de speler.
ammo_wapen3Aantal ammunitie voor het derde wapen.


public OnGameModeInit( )
{
    // Met deze class zijn mensen toegestaan te spawnen met een CJ met 100 minigun kogels.
    AddPlayerClass(0, 1958.33, 1343.12, 15.36, 269.15, 38, 100, 0, 0, 0, 0);
    return 1;
}

Extra Functies

De volgende functies zijn mogelijk ook bruikbaar, aangezien ze op een manier erbij horen.

  • AddPlayerClassEx: Dit is precies het zelfde, behalve dat je hiermee een team kan toewijzen.
  • SetPlayerSkin: Met deze functie kan je een nieuwe skin toewijzen aan een speler.
  • SetSpawnInfo: Deze functie zorgt ervoor dat je spawninfo gewijzigd wordt.
Personal tools
Navigation
Toolbox