Scripting Basics NL

From SA-MP Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Type variabelen

Variabelen zijn ruimtes om data op te slaan. In PAWN zijn de namen van variabelen hoofdletter gevoelig, dit houd in dat een variabele genaamd "lol" anders is dan "loL" en "LOL", daarnaast moeten variabelen altijd beginnen met een letter.

Integer

Dit is het standaard type variabele, deze word gebruikt om hele cijfers in op te slaan. Dit houd dus in dat cijfers met een punt er tussen hier niet in opgeslagen moeten worden.

Voorbeeld

new integer = 1337; // Dit slaat de waarde 1337 op in de variabele "integer".
new integer; // Deze manier slaat de waarde 0 op in "integer" vanwege dat dit de standaard waarde is voor een integer.

Mogelijke gebruikswijze

if(integer == 1337) { /* Doe iets */ }

Float

Dit type variablen kan getallen opslaan die 1 of meer decimalen heeft, zoals bijvoorbeeld 1.01, hierbij is het niet mogelijk om een getal op te slaan zonder decimaal.

Voorbeeld

new Float:float; // Dit maakt een nieuwe lege variabele aan met de naam "float".
new Float:float = 2.0; // Deze manier maakt de variabele "float" aan en geeft het de waarde 2.0.

Mogelijke gebruikswijze

new Float:float = 2.0;
SetPlayerPos(playerid, float, 2.0, 1400.0);

String

Deze variabele manier slaat een letter of symbool op per cel, de hoeveelheid cellen zal aangegeven moeten worden door middel van een array, hierbij zal 1 extra cell opgetelt moeten worden.

Voorbeelden

new string[7] = "String"; // Aangezien de tekst 6 characters is zullen er 7 cellen moeten zijn vanwege de extra cell.
string[0] = 'S';
string[1] = 't';
string[2] = 'r';
string[3] = 'i';
string[4] = 'n';
string[5] = 'g';
string[6] = 0;

Meest gebruikte mogelijkheid

new string[128];

Mogelijke gebruikswijze

new string[7] = "String";
SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFAA, string);

Boolean

Het variabele type "Boolean" word gebruikt om waar (true) of niet waar (false) in op te slaan, waar staat gelijk aan 1 en niet waar aan 0. Nieuw aangemaakt Booleans zijn automatisch niet waar.

Voorbeelden

new bool:boolname;

Mogelijke gebruikswijze

if(boolname == true) { /* mocht boolname waar zijn, voer dan iets uit */ }

Array

Arrays zijn grote opslagplaatsen voor data, het zijn virtuele tabellen. Je kan een dimensie arrays en meerdere dimensie arrays hebben. Je moet een nieuwe float of boolean array op de zelfde manier maken als je zou doen bij een niet-array item door de tags (bool:, Float:) te gebruiken. Weet dat je in een array laatste rij of lijn kan gebruiken.'

Eén dimensie array

Een één dimensie array is één lijn verdeeld in een gespeciefeerd aantal cellen.

new eendimensiearray[CELLS];

Voorbeeld

new eendimensiearray[5] = {4, 6, 7, 9, 2}; // De "5" tussen de [] is het aantal cellen in de array.

Mogelijk Gebruik

new randomcijfer = random(sizeof(eendimensiearray)); // Verkrijgt een random nummer cellen.
printf("Random number is: %d", onedimensionalarray[random]); // Gebruik een random nummer om een cel te selecteren.

twee dimensie array

Twee dimensionale arrays laten toe om meerdere kolomen en rijen te hebben. Two dimensional array allows you to have many collumns and rows.

new tweedimensiearra[RIJEN][KOLOMEN];

Voorbeeld

new Float:tweedimensiarray[4][3] = {
{3.0, 4.5, 5.76}, // Rij nummer 0
{10.85, 76.34, 23.54}, // Rij nummer 1
{2.32, 10.23, 80.2}, // Rij nummer 2
{6.6666, 45.3, 32.64} // Rij nummer 3
};

Mogelijk Gebruik

SetPlayerPos(playerid, tweedimensiearray[2][2], tweedimensiearray[3][1], tweedimensiearray[2][0]);

Drie dimensionale arrays - twee dimensionale array strings

new driedimensiarray[RIJEN][KOLOMEN][Z];

Twee dimensionale array strings

new tweedimensionalearraystring[RIJEN][KOLOM][255]; //Voor een 256 bytes lange string

Vertaald door: FUNExtreme

Condities

Condities laten je toe te zien of de data voldoet aan de conditie als uitgevoerde code afhankelijk van het resultaat. Het meest voorkomende type van condities is de if/else condietie, maar er zijn nog veel andere - case, for loop and while loop.

if/else

De if/else condities laten je toe om te zien of een set van data voldoet met een coditie door het gebruik van deze operatoren en dan als de date aan de conditie voldoet word de code uitgevoerd.

Relationele Operatoren

Relationele Operatoren worden vaak gebruikt in if/else statements; ze checken de relatie tussen twee sets van data alvorens de code uit te voeren.

Operator Uitleg Gebruik
== Links is gelijk aan Rechts if(Links == Rechts)
!= Links is niet gelijk aan Rechts if(Links != Rechts)
> Links is groter dan Rechts if(Links > Rechts)
>= Links is groter dan of gelijk aan Rechts if(Links >= Rechts)
< Links is kleiner dan Rechts if(Links < Rechts)
<= Links is minder of gelijk aan Rechts if(Links <= Rechts)
Operator Uitleg Gebruik
&& EN if(Links && Rechts)
OF if(Links Rechtst)
 ! NEE if(!Variable)
NIET/OF if(!(Links Rechts))
NIET/EN if(!(Links && Rechts))
XOF if((Links && !Rechts)(!Links && Rechts))
NIETXOF if(!((Links && !Rechts)(!Links && Rechts)))

Voorbeeld

if(lwaarde > rwaarde) { /* Voer code uit. */ }

In dit voorbeel is de if conditie tussen lvalue en rvalue waar en zal de code uitgevoerd worden. De conditie is if lvalue is groter dan rvalue ...

Nog een voorbeeld, door HellFly

new links;
new rechts;
links = random(1);//links = 1 of 0
rechts = random(1);//rechts = 1 of 0
if (links > rechts)//als links meer is als rechts
{
    //voer code uit
}
else//anders, dus als links niet meer is als rechts
{
    //voer code uit
}

Vertaald door: FUNExtreme

Personal tools
Navigation
Toolbox
In other languages