Scripting Callbacks NL

From SA-MP Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

OnGameModeInit()

Geen parameters.

OnGameModeExit()

Geen parameters.


OnFilterScriptInit()

Geen parameters.


OnFilterScriptExit()

Geen parameters.


OnPlayerConnect(playerid)

playerid - ID van de speler die connect.


OnPlayerDisconnect(playerid)

playerid - ID van de speler die disconnect.


OnPlayerSpawn(playerid)

playerid - ID van de speler die spawned

OnPlayerDeath(playerid, killer, reason)

playerid - ID van de speler die sterft.

killer - ID van de persoon die playerid vermoord.

reason - ID van de reden waardoor playerid sterft.


OnVehicleSpawn(vehicleid)

vehicleid - ID van het voertuig dat spawned.


OnVehicleDeath(vehicleid, killerid)

vehicleid - ID van het voertuig dat is vernietigd.

killerid - ID van de persoon die het voertuig laat ontploffen.


OnPlayerText(playerid, text[])

playerid - ID van de speler die het bericht typt.

text[] - De tekst die de persoon stuurt.


OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])

playerid - ID van de speler die een command stuurt.

cmdtext[] - Command tekst.


PS: Deze functie word gebruikt wanneer een speler de `forward slash gebruik (/)`.


OnPlayerRequestClass(playerid, classid)

playerid - ID van de speler die de class zoekt.

classid - ID van de class die de speler opvraagd.


OnPlayerEnterVehicle(playerid, vehicleid, ispassenger)

playerid - ID van de speler die in het voertuig stapt.

vehicleid - ID van het voertuig waar de speler in stapt.

ispassenger - Boolean of numerieke variabele die laat weten of de speler de bestuurder of een passagier is, 0/False voor driver, 1/True voor passagier.


OnPlayerExitVehicle(playerid, vehicleid)

playerid - ID van de speler die uit het voertuig stapt.

vehicleid - ID van het voertuig waar de speler uitstapt.

OnPlayerStateChange(playerid, newstate, oldstate)

playerid - ID van de speler van wie de staat veranderd.

newstate - ID van de nieuwe staat

oldstate - ID van de oude staat

States - PLAYER_STATE_DRIVER, PLAYER_STATE_ONFOOT,...

Notes: De staat die de speler is word bepaald door lopen, besuren van auto, laden, etc.

OnPlayerEnterCheckpoint(playerid)

playerid - ID van de speler die de checkpoint in gaat.


OnPlayerLeaveCheckpoint(playerid)

playerid - ID van de speler die de checkpoint uit gaat.


OnPlayerRequestSpawn(playerid)

playerid - ID van de speler die probeert te spawnen.


OnPlayerEnterRaceCheckpoint(playerid)

playerid - De speler die een race checkpoint in gaat.


OnPlayerLeaveRaceCheckpoint(playerid)

playerid - De speler die uit het race checkpoint gaat.

OnRconCommand(cmd[])

cmd[] - De command die ingevoerd is.


OnObjectMoved(objectid)

objectid - ID van het object dat verplaatst word.


OnPlayerObjectMoved(playerid, objectid)

playerid - ID van de speler die een object verplaatst

objectid - ID van het object dat verplaatst word.


OnPlayerPickUpPickup(playerid, pickupid)

playerid - ID van de speler die een pickup op pakt.

pickupid - ID van de pickup die de speler op pakt.


OnPlayerSelectedMenuRow(playerid, row)

playerid - ID van de speler die een menu regel selecteerd.

row - ID van de regel die de speler selecteerd


OnPlayerExitedMenu(playerid)

playerid - ID van de speler die het menu afsluit.


OnPlayerKeyStateChange(playerid, newkeys, oldkeys)

playerid - ID van de speler die toetsen indrukt.

newkeys - Waarde(n) van de nieuwe toets(en) die speler indrukt.

oldkeys - Waarde(n) van de toets(en) die de speler voorheen indrukte.

Personal tools
Navigation
Toolbox
In other languages