GetVehicleComponentType NL

From SA-MP Wiki

Jump to: navigation, search

GetVehicleComponentType

GetVehicleComponentType NL was added in SA-MP 0.3a This function was added in SA-MP 0.3a and will not work in earlier versions!


Beschrijving:

Vind uit welk type onderdeel het aangegeven onderdeel ID is.


Parameters:
(component)
componentHet onderdeel ID om na te gaan.


Retourneert:

Het onderdeel slot ID van het aangegeven onderdeel


Voorbeeld:

public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
  if(!strcmp(cmdtext,"/nitro",true))
  {
    if(!IsPlayerInAnyVehicle(playerid)) return SendClientMessage(playerid, 0xFF0000AA, "Je zit niet in een voertuig!"); // Als de speler niet in een voertuig zit...
    if(GetVehicleComponentInSlot(GetPlayerVehicleID(playerid),GetVehicleComponentType(1010)) != 1010) //Ga na of het voertuig geen nitro al heeft
    {
      AddVehicleComponent(GetPlayerVehicleID(playerid),1010); // Voeg nitro toe
      PlayerPlaySound(playerid, 1133, 0.0,0.0,0.0); // Geluid van onderdeel installeren
    }
    return 1;
  }
  return 0;
}

Related Functions

The following functions may be useful, as they are related to this function in one way or another.


Related Callbacks

The following callbacks might be useful, as they're related to this function in one way or another.

Personal tools
Navigation
Toolbox