SetVehicleHealth NL

From SA-MP Wiki

Jump to: navigation, search


Beschrijving:

Deze functie zet de gezondheid (health) van een voertuig naar een specifieke waarde.


Parameters:
(vehicleid, Float:health)
vehicleidID van het voertuig.
Float:healthHealth geeft een float waarde terug.


Return Values:

Deze callback heeft geen specifieke return waarden.


Image:32px-Circle-style-warning.png

Belangrijke
Nota

De health van een voertuig is 1000.0 wanneer de gezondheid vol is. Het voertuig zal vuur vatten als de gezondheid 250.0 is of lager.


Voorbeeld:

if(strcmp("/fixengine", cmdtext, true) == 0)
{
    new vehicleid = GetPlayerVehicleID(playerid);
    SetVehicleHealth(vehicleid, 1000.0);
    SendClientMessage(playerid, COLOUR_WHITE, "De motor van het voertuig is hersteld.");
    return 1;
}

Extra Functies

De volgende functies zijn mogelijk ook bruikbaar, aangezien ze op een manier erbij horen.


Extra Callbacks

De volgende callbacks kunnen handig zijn aangezien ze op een manier erbij horen.

  • OnVehicleDeath: Dit wordt opgeroepen wanneer een voertuig werd vernietigd.
Personal tools
Navigation
Toolbox
In other languages