SetVehicleVelocity NO

From SA-MP Wiki

Jump to: navigation, search


SetVehicleVelocity NO was added in SA-MP 0.3a This function was added in SA-MP 0.3a and will not work in earlier versions!


Description:

Setter X, Y og Z farten til et kjøretøy.


Image:32px-Circle-style-warning.png

Viktig
Informasjon

Denne funksjonen har ingen effekt på tomme kjøretøy og tog.


Parameters:
(vehicleid, Float:x, Float:y, Float:z)
vehicleidIDen til kjøretøyet du vil sette farten på.
Float:xAntall fart du vil sende kjøretøyet i retning X.
Float:yAntall fart du vil sende kjøretøyet i retning Y.
Float:zAntall fart du vil sende kjøretøyet i retning Z.


Denne funksjonen returnerer ingen spessifik verdi.


public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
    if (!strcmp("/carjump", cmdtext))
    {
	if(IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
	{
        	SetVehicleVelocity(GetPlayerVehicleID(playerid), 0.0, 0.0, 0.2);
		return 1;
	}
    }
}

Relaterte Funksjoner

Følgende funksjoner kan også være nyttige siden de har noe å gjøre med denne funksjonen på en eller annen måte.

Personal tools
Navigation
Toolbox
In other languages