GetVehicleVelocity NO

From SA-MP Wiki

Jump to: navigation, search


GetVehicleVelocity NO was added in SA-MP 0.3a This function was added in SA-MP 0.3a and will not work in earlier versions!


Description:

Lagrer farten til kjøretøyet i retningene X, Y og Z.


Parameters:
(vehicleid, &Float:x, &Float:y, &Float:z)
vehicleidIDen til kjøretøyet du vil lagre farten til.
&Float:xFloat variablen du vil lagre farten for retning X.
&Float:yFloat variablen du vil lagre farten for retning Y.
&Float:zFloat variablen du vil lagre farten for retning Z.


Denne funksjonen i seg selv returnerer ingen spessifik verdi. Verdiene er lagret i de spessifike variablene.


public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
  if (!strcmp("/GetVehicleVelocity", cmdtext) && IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
  {
    new Float:X, Float:Y, Float:Z;
	GetVehicleVelocity(GetPlayerVehicleID(playerid), X, Y, Z);
    printf("Farten til kjøretøy ID %d er: (X: %0.2f, Y: %0.2f, Z: %0.2f).", GetPlayerVehicleID(playerid), X, Y, Z);
	return 1;
  }
  return 0;
}

Relaterte Funksjoner

Følgende funksjoner kan også være nyttige siden de har noe å gjøre med denne funksjonen på en eller annen måte.

Personal tools
Navigation
Toolbox