OnPlayerCommandText PL

From SA-MP Wiki

Jump to: navigation, search


Description:

Ta funkcja zwrotna jest wywoływana, gdy gracz wpisze polecenie do okna rozmowy klienta, np. /pomoc


Parametry:
(playerid,cmdtext[])


playeridID gracza który wykonał polecenie.
cmdtext[]Polecenie które było wykonane (zawiera ukośnik).


Zwraca Zwracając 0 w tej funkcji zwrotnej, będzie oznaczać że polecenie zostanie przeniesione w inny skrypt lub wyświetli 'SERVER: Unknown command', jeśli nie ma żadnych skryptów do którego ma to przenieść


public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
  if(!strcmp(cmdtext, "/pomoc", true))
  {
    SendClientMessage(playerid, 0xFFFFFFFF, "SERVER: To jest komenda /pomoc!");
    return 1;
    /* Zwracanie '1' jest używane do powiadomienia serwera że polecenie zostało pomyślnie przetworzone.
      Jeśli zwróci true tutaj nie dostaniesz komunikatu "SERVER: Unknown Command", a wszelkie konflikty zostaną uniknione.
    */
  }
  return 0;
/* Zwracanie '0' służy do informowania serwera, że polecenie nie jest realizowane, i przekazuje go do innych skryptów.
  Jeśli nie było udanego procesu, to będziesz miał komunikatże komenda nie istnieje.
*/
}

Powiązane callbacki

Podane poniżej callbacki mogą być użyteczne, ponieważ są powiązane w ten lub inny sposób z obecnym.

 • OnPlayerText: Called when a player sends a message via the chat.


Powiązane funkcje

Podane poniżej funkcje mogą być użyteczne, ponieważ są powiązane w ten lub inny sposób z tym callbackiem.

Personal tools
Navigation
Toolbox
In other languages