NPC:OnClientMessage PL

From SA-MP Wiki

Jump to: navigation, search


NPC:OnClientMessage PL zostało dodane w 0.3 Dodaliśmy to SA-MP 0.3a więc nie będzie działać w starszych wersjach


Description:

Ten callback jest wywoływany gdy NPC widzi wiadomość od funkcji SendClientMessage(ToAll). To będzie wołane za każdym razem kiedy funkcja SendClientMessageToAll jest używana i kiedy funkcja SendClientMessage jest wysyłana do NPC. Ten callback nie zostanie wywołany, gdy ktoś coś mówi. Aby uzyskać wersję tego z tekstem gracza, patrz NPC:OnPlayerText.


Parametry:
(color, text[])


colorKolor ClientMessage.
text[]Rzeczywista wiadomość.


Przykład:

public OnClientMessage(color, text[])
{
    if(strfind(text,"Balans konta: $0") != -1) SendChat("Jestem biedny :(");
}

Powiązane callbacki

Podane poniżej callbacki mogą być użyteczne, ponieważ są powiązane w ten lub inny sposób z obecnym.

Personal tools
Navigation
Toolbox
In other languages