SendClientMessageToAll PL

From SA-MP Wiki

Jump to: navigation, search

SendClientMessageToAll

Description:

Ta funkcja może być użyta, aby wysłać wiadomość do wszystkich graczy, określając zarówno wiadomość gracze otrzymają jako kolor, w którym wiadomość powinna być widoczna. To jest odpowiednik SendClientMessage dla wielu użytkowników.


Parametry:
(color, const message[])


colorKolor wiadomości. Powinien być w formacie HEX.
const message[]Ciąg tekstu, który chcesz wysłać.


ZwracaTa funkcja zwraca zawsze 1


public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
  if (strcmp(cmdtext, "/msgall", true) == 0)
  {
    // Wyślij wiadomość do wszystkich.
    SendClientMessageToAll(0xDEEE20FF, "Witaj.");
    return 1;
  }
  return 0;
}

Powiązane funkcje

Podane poniżej funkcje mogą być użyteczne, ponieważ są powiązane w ten lub inny sposób z obecną.

Personal tools
Navigation
Toolbox
In other languages