Kontrolowanie serwera PL

From SA-MP Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Zmienianie gamemoda

Uruchamianie własnego gamemoda/ściągniętego z internetu

 • Otwórz katalog w którym zainstalowano serwer (np.: /Rockstar Games/GTA San Andreas/serwer)
 • Weź pobrany/skompilowany plik .amx i umieść go w folderze gamemodes, w którym zainstalowano serwer
 • Otwórz plik server.cfg i znajdź linijkę gamemode0
 • Dodaj nazwę pliku .amx i wpisz 1 po nazwie

Przykład:

gamemode0 lvdm 1

Używanie filterskryptów

Tak samo jak działa niestandardowy tryb gry, z wyjątkiem:

 • Umieść plik .amx w folderze o nazwie /filterscripts
 • Dodaj do server.cfg filterscripts scriptname

Zakładanie hasła na serwer

 • Jeśli chcesz dodać hasło żeby tylko twoi znajomi mogli się przyłączać, dodaj do server.cfg:
password cokolwiek
 • W ten sposób serwer będzie chroniony hasłem ustawionym jako "cokolwiek" - zmień na co chcesz :)
 • Możesz również zmienić hasło podczas gry za pomocą /rcon password nowehasło
 • Możesz usunąć hasło za pomocą /rcon password 0, lub poprzez ponowne uruchomienie serwera.

Używanie RCONa

Zalogowywanie się

Możesz zalogować się w grze, wpisując '/rcon login hasło'.

Hasło jest takie samo jak ustawiono w server.cfg

Bany

Ban jest czymś, co zapobiega IP z łączeniem się ze serwerem.

Usuwanie banów

Gdy ktoś jest zbanowany, są 2 sposoby na odbanowanie.

 • Usunąć bana z samp.ban
 • Komenda RCON unbanip
samp.ban

samp.ban można znaleźć w katalogu serwera, zawiera linie z następującymi informacjami o każdym banie:

 • IP
 • Data
 • Czas
 • Nick (Nick osoby lub powód (patrz BanEx))
 • Typ banu (INGAME, IP BAN itp.)

Przykłady:

127.8.57.32 [13/06/09 | 69:69:69] NONE - IP BAN
13.37.13.37 [28/05/09 | 13:37:00] Kyeman - INGAME BAN

Aby odbanować ich po prostu usuń linijkę, a następnie wykonaj polecenie rcon reloadbans, aby serwer ponownie wczytał samp.ban.

unbanip

Komenda RCON unbanip może być wykorzystana w grze lub z konsoli serwera (czarne okienko). Aby odbanować IP, wystarczy wpisać "/rcon unbanip IP" w grze lub "unbanip IP" w konsoli.

Przykład:

13.37.13.37 [28/05/09 | 13:37:00] Kyeman - INGAME BAN
/rcon unbanip 13.37.13.37 << w grze
unbanip 13.37.13.37 << w konsoli

Aby ich odbanować, wystarczy użyć polecenia unbanip, a następnie uruchomić komendę RCON reloadbans aby serwer ponownie wczytał samp.ban.

reloadbans

samp.ban jest plikiem, który przechowuje informacje o IP, które są obecnie zablokowane na serwerze. Ten plik jest czytany podczas uruchamiania serwera, więc jeśli odbanujesz IP / osobe, należy wpisać komendę RCON reloadbans aby serwer wczytał samp.ban ponownie i pozwolił im dołączyć do serwera.

Dodawanie banów

samp.ban

samp.ban jest plik, używany do przechowywania banów, w tym m.in. informacje o banie:

 • IP
 • Data
 • Czas
 • Nick (Nick osoby lub powód, patrz BanEx)
 • Typ bana

Aby dodać zakazu, po prostu dodaj linijkę w taki sposób:

IP [DZIEŃ/MIESIĄC/ROK | GODZINA:MINUTA:SEKUNDA] GRACZ - POWÓD

Metoda ta trwa dłużej niż komenda RCON banip, więc proponuję używać RCON banip.

Funkcja Ban()

Funkcja Ban może być używana do blokowania gracza ze skryptu. Funkcja BanEx pozwala dodać opcjonalny powód właśnie tak:

13.37.13.37 [28/05/09 | 13:37:00] Cziter - INGAME BAN
Komenda RCON ban

Komenda RCON ban wykonywana przez wpisywanie /rcon ban w grze lub "rcon ban" w konsoli, służy do banowania określonego gracza, który jest na serwerze.

Poprostu wpisz:

/rcon ban PLAYERID <<w grze
ban PLAYERID <<w konsoli
banip

Komenda RCON banip wykonywana przez wpisywanie /rcon banip w grze lub "rcon ban" w konsoli, służy do banowania określonego adresu IP. Akceptuje symbole wieloznaczne dla rangebanów.

Poprostu wpisz:

/rcon banip IP <<w grze
banip IP <<w konsoli

Komendy RCON

Wpisz cmdlist do uzyskania wszystkich komend (lub varlist dla zmiennych) w konsoli lub '/ rcon cmdlist' w grze.

Są to funkcje, które jako admin możesz używać:

 • /rcon cmdlist - Pokazuje listę z komendami.
 • /rcon varlist - Pokazuje listę z aktualnymi zmiennymi.
 • /rcon exit - Zamyka serwer.
 • /rcon echo [text] - Pokazuje [tekst] w konsoli serwera (NIE klienta konsoli w grze).
 • /rcon hostname [name] - zmienia imię serwera (np: /rcon hostname mój serwer).
 • /rcon gamemodetext [name] - zmienia tekst gamemoda (np: /rcon gamemodetext mój gamemod).
 • /rcon mapname [name] - zmienia tekst mapy (np: /rcon mapname San Andreas).
 • /rcon exec [filename] - odpala plik, który zawiera serwer.cfg (np: /rcon exec blah.cfg).
 • /rcon kick [ID] - Wyrzuca gracza z określonym ID (np: /rcon kick 2).
 • /rcon ban [ID] - Banuje gracza o podanym ID (np: /rcon ban 2).
 • /rcon changemode [mode] - Polecenie to zmieni obecny tryb gry (np: jeśli chcesz grać w sftdm: /rcon changemode sftdm).
 • /rcon gmx - Ładuje następny tryb gry w server.cfg.
 • /rcon reloadbans - przeładowuje samp.ban gdzie zabronione adresy IP są przechowywane. Spowoduje to usunięcie wszystkich adresów IP.
 • /rcon reloadlog - czyści plik server_log.txt
 • /rcon say - pokazuje komunikat do graczy w konsoli klienta (np: /rcon say blah).
 • /rcon players - Pokazuje graczy, którzy są na serwerze (with their name, IP & ping).
 • /rcon banip [IP] - Banuje podane IP (np: /rcon banip 127.0.0.1).
 • /rcon unbanip [IP] - Odbanowywuje podane IP (np: /rcon unbanip 127.0.0.1).
 • /rcon gravity - Zmienia grawitacje (np: /rcon gravity 0.008). - max 0.1
 • /rcon weather [ID] - Zmienia pogodę (np: /rcon weather 1).
 • /rcon loadfs - Ładuje podany filterscript (np: /rcon loadfs adminfs).
 • /rcon unloadfs - Zwalnia podany filterscript (np: /rcon unloadfs adminfs).
 • /rcon reloadfs - Odświeża podany filterscript (np: /rcon reloadfs adminfs).
 • /rcon rcon_password [PASSWORD] - Zmienia hasło do RCONa

Related Callbacks and Functions

The following callbacks and functions might be useful, as they're related to this article in one way or another.

Callbacki:

Funkcje:

Personal tools
Navigation
Toolbox
In other languages