Velocity Tutorial NL

From SA-MP Wiki

Jump to: navigation, search

Hoe de Velocity functies gebruiken

Velocity Tutorial NL was added in SA-MP 0.3a This function was added in SA-MP 0.3a and will not work in earlier versions!


Hoe een script maken dat je 10ft doet springen in een voertuig of rijden met de snelheid van het licht zonder hacks is simpel met SetPlayerVelocity(); en OnPlayerKeyStateChange()

We beginnen met de defines en een timer toe te voegen.

#include <a_samp>
 
#define PRESSED(%0) \
	(((newkeys & (%0)) == (%0)) && ((oldkeys & (%0)) != (%0)))
 
new Tick[MAX_PLAYERS];
 
OnPlayerUpdate(playerid)
{
	Tick[playerid]++;
	if(Tick[playerid] != 3) return 1;
	Tick[playerid] = 0;
 	new Keys,up,down;
    	GetPlayerKeys(playerid,Keys,up,down);
	new Float:x,Float:y,Float:z;
	if(Keys &= 1024)
	{
  		if(GetPlayerState(playerid) == PLAYER_STATE_ONFOOT)
		{
 
			GetPlayerVelocity(playerid,x,y,z);
			SetPlayerVelocity(playerid,x*1.2,y*1.2,z*1.2);
		}
	}
 	else if(Keys &= 4)
   	{
    	if(GetPlayerState(playerid) == PLAYER_STATE_DRIVER)
		{
			GetVehicleVelocity(GetPlayerVehicleID(playerid),x,y,z);
			SetVehicleVelocity(GetPlayerVehicleID(playerid),x*1.2,y*1.2,z*1.2);
		}
	}
	return 1;
}


Het volgende onderdeel zal je laten zien hoe je een andere knop kan gebruiken om je voertuig 10ft te laten springen.

public OnPlayerKeyStateChange(playerid, newkeys, oldkeys)
{
	if (PRESSED(KEY_HANDBRAKE)) // Verander KEY_HANDBRAKE naar jou keuze van PlayerKeys
	{
    new Float:x, Float:y, Float:z;
	GetVehicleVelocity(GetPlayerVehicleID(playerid), x, y, z);
	SetVehicleVelocity(GetPlayerVehicleID(playerid) ,x ,y ,z+0.3);
	}
	return 1;
}

Met al dat is alles wat je nog moet doen Linker Alt indrukken in een auto om de Speedboost te gebruiken, spelers kunnen dit gebruiken wanneer ze te voet zijn maar kunnen de grond niet raken. Gebruik je de Handbrake key(meestal Spatie) om te springen met je auto.

Personal tools
Navigation
Toolbox
In other languages