OnRconLoginAttempt LT

From SA-MP Wiki

Jump to: navigation, search

flag_lithuania.png
Pagrindinis
Funkcijos
Callback'ai
ResursaiOnRconLoginAttempt LT was added in SA-MP 0.3a This callback was added in SA-MP 0.3a and will not work in earlier versions!


Description:

Callback'as iškviečiamas, kai žaidėjas bando prisijungti prie serverio valdymo panelės (rcon).


Parametrai:
(ip[], password[], success)
ip[]Žaidėjo ip adresas, kuris jungiasi.
password[]Slaptažodis, kuriuo bandoma prisijungti.
success0 - jeigu slaptažodis neteisingas bei 1 - jeigu slaptažodis teisingas.


Image:32px-Ambox_warning_orange.png

Note

Šis callback'as iškviečiamas tik žaidėjui būnant žaidime.


public OnRconLoginAttempt(ip[], password[], success)
{
  if(!success) //Jeigu slaptažodis neteisingas
  {
    printf("Blogas prisijungimas su IP %s. Naudojamas slaptažodis:\n\t%s", ip, password);
    new pip[16];
    for(new i = 0; i < MAX_PLAYERS; i++) //Ciklas per visus žaidėjus
    {
      GetPlayerIp(i, pip, sizeof(pip));
      if(!strcmp(ip, pip, true)) //Jeigu žaidėjo ip tas, kuriuo nepavyko prisijungti prie rcon
      {
        SendClientMessage(i, 0xFFFFFFFF, "Blogas slaptažodis, sudie!"); //Nusiunčiame žinute
        Ban(i); //Užblokuojame tuos, kuriems nepavyko prisijungti prie rcon
      }
    }
  }
  return 1;
}
Personal tools
Navigation
Toolbox