Advanced Server Controls NL

From SA-MP Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Gamemode veranderen

Een "24/7" server maken

Als je slechts eén mode (bv. Rivershell) 24/7 op je server wil draaien, doe dan het volgende

 • Open server.cfg
 • Vind de lijn met "gamemode0 lvdm 1"; verander 'lvdm' in rivershell (dit is de naam van je *.amx bestand!)
 • Verwijder elke andere lijn met 'gamemode' er in, bv: verwijder gamemode1 en gamemode2
 • Sla het bestand op en herstart de server

Een circulering maken

 • Open server.cfg en zoek het stuk met de gamemodes
 • Als er meerdere zijn (gamemode0 gamemode1 gamemode2 etc) Zet daar dan de modes die je wil achter (Dit is de naam van je *.amx bestand). Het nummer achter de bestandsnaam geeft aan hoeveel keer die mode zal gespeeld worden. Bijvoorbeeld:
gamemode0 rivershell 3
gamemode1 cng 1
gamemode2 lyse 4
 • Het bovenstaande zal Rivershell 3 keer starten, Cops n Gangs eén keer en Local Yokel 4 keer, waarna hij opnieuw begint met 3 keer Rivershell
 • Je kan gamemodes toevoegen tot gamemode15, welke het maximum toegestane is in circulatie. Als je meer als 15 modes heb, zal je ze handmatig moeten veranderen door gebruik te maken van 'RCON changemode'.

Een andere/gedownloade gamemode runnen

 • Open de map waarin de server staat geïnstalleerd (bv: /Rockstar Games/GTA San Andreas/server)
 • Neem het gedownload/gecompileerde .amx bestand en plaats die in de map gamemodes welke in de map te vinden is waar ook de server in staat
 • Gebruik RCON changemode <naam van je .amx bestand>
 • Als alternatief, kan je de gamemode toevoegen aan een circulatie zoals hierboven beschreven.

Gebruik maken van Filterscripts

Dit is hetzelfde als het runnen van een gamemode behalve:

 • Je plaatst het bestand (*.amx) in de map /Filterscripts
 • Je voegt de naam van het filterscript toe aan je server.cfg: filterscripts scriptname
 • De lijn van filterscripts is allemaal achter elkaar. Dus:

Filterscripts filterscript1 filterscript2

Een wachtwoord op je server

 • Als je een wachtwoord wilt op je server(bijvoorbeeld zodat alleen vrienden op de server kunnen) voeg dit dan toe aan de server.cfg:

password verandermij

 • Dit zal je server met het wachtwoord 'verandermij' beschermen - Verander het naar wat je wil :)
 • Je kan ook ingame het wachtwoord veranderen, door gebruik te maken van /rcon password nieuwwachtwoordhier
 • Je kan het wachtwoord niet verwijderen tot dat je de server herstart

Gebruik maken van RCON

Inloggen

Je kan ingame inloggen door gebruik te maken van '/rcon login password' of buiten de game door gebruik te maken van de Remote Console.

Het RCON wachtwoord heb je ingesteld in server.cfg

RCON Commando's

Typ cmdlist voor commando's (of, varlist voor variabelen) door gebruik te maken van RCON in-game ('/rcon cmdlist') of de Remote Console.

Dit zijn functies die je als admin kan gebruiken:

 • /rcon cmdlist - Laat een lijst met commando's zien
 • /rcon varlist - Laat de huidige variabelen zien
 • /rcon exit - Sluit de server af
 • /rcon echo [tekst] - Zal de tekst in het console venster zetten. (i.e. /echo server sluit af)
 • /rcon kick [ID] - Kick de speler met het gegeven ID (bv. /rcon kick 2)
 • /rcon ban [ID] - Ban de speler met het gegeven ID (bv. /rcon ban 2)
 • /rcon changemode [mode] - Zal de mode op de server veranderen naar de opgegeven mode (bv. als je sftdm wil draaien: /rcon changemode sftdm)
 • /rcon gmx - herstart de gamemode die als eerste staat in de server.cfg
 • /rcon reloadbans - herlaad de samp.ban die de verbannen IP adressen bevat. Zo kunnen verbannen ip's verwijderd worden
 • /rcon reloadlog - herlaad de server_log.txt.
 • /rcon say - laat ingame een admin bericht zien
 • /rcon players - Laat spelers zien die momenteel in de server zijn (met hun naam, ip & ping)
 • /rcon banip [IP] - Ban het gegeven IP (bv. /rcon banip 127.0.0.1)
 • /rcon unbanip [IP] - Unban het gegeven IP (bv. /rcon unbanip 127.0.0.1)
 • /rcon gravity - verandert de zwaartekracht (bv. /rcon gravity 0.008)
 • /rcon weather [ID] - Verandert het weer naar het gegeven weer ID (bv. /rcon weather 1)
 • /rcon loadfs - laad het gegeven filterscript (bv. /rcon loadfs adminfs)
 • /rcon unloadfs - Laad het gegeven filterscript niet meer (bv. /rcon unloadfs adminfs)
 • /rcon reloadfs - Herlaad het gegeven filterscript (bv. /rcon reloadfs adminfs)

Mensen unbannen

Om mensen te unbannen, kan je het commando "unbanip" gebruiken of hun IP manueel uit de banlijst verwijderen.

 • Sluit het spel af en ga naar de map waar de server in staat
 • Open het nieuwe bestand genaamd "samp.bans" in Kladblok
 • Verwijder het IP dat je wil unbannen
 • Sla op en sluit Kladblok
 • Om de unban te voltooien, moet je het RCON commando RELOADBANS gebruiken zoals hierboven beschreven staat.
Personal tools
Navigation
Toolbox
In other languages